თქვენი ვალდებულებები ნივთის/ნივთების თქვენთვის ჩაბარებისას
მომხმარებელი ვალდებულია:
· არ ჩაიბაროს დაზიანებული შეფუთვით მიტანილი გზავნილი და ამ ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს შპს. “Dresh-ს”.
· გახსნას გზავნილი მის ჩაბარებამდე;
· დარწმუნდეს დაზიანების არსებობის ან არარსებობის შესახებ;
· გზავნილის ჩაბარებამდე შეამოწმოს ნივთების რაოდენობა.
· გზავნილის მიღებამდე შეამოწმოს ნივთის მახასიათებელები, შეესაბამება თუ არა მიღებული ნივთი მის მიერ შეკვეთილს.

იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი ან მისი შეფუთვა დაზიანებულია, ნივთები შეკვეთილზე ნაკლებია ან გზავნილი არ შეესაბამება მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ შეკვეთას, მომხმარებელმა არ უნდა მიიღოს ნივთი და დაუყოვნებლივ განაცხადოს შემდეგ ელ. ფოსტაზე: info@grand.store , ან დაუკავშირდეს საინფორმაციო ცენტრს შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: 593207719

მიწოდების ფასები და პერიოდი
მიწოდების პერიოდი: 14:00 საათამდე მიღებული შეკვეთა ჩაგბარდებათ იმავე დღეს. 14:00 საათის შემდეგ მიღებული შეკვეთა ჩაბარდება მეორე სამუშაო დღეს.
გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოების ვადა გაიზარდოს, რის შესახებაც დაუყოვნებლივ გაცნობებთ საინფორმაციო ცენტრი.იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ეთანხმებით ნივთის მიწოდების დამატებით პირობებს შეკვეთა გაუქმდება და თქვენ მიერ გადახდილი თანხა დაგიბრუნდებათ არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში. მიწოდება თბილისის მასშტაბით არის უფასო.
რეგიონში მიწოდება ხდება 2-3 სამუშაო დღეში. მიწოდების ფასი განისაზღვრება შესყიდვის მოცულობის მიხედვით.

იმ შემთხვევაში, თუ საინფორმაციო ცენტრის მიერ მიტანის ვადის დაგეგმვის შემდგომ თქვენ არ მიგიღიათ ნივთი/ნივთები ამ შემთხვევაში გააკეთეთ შესაბამისი შეტყობინება შემდეგ ელ. ფოსტაზე: info@grand.store, ან დაგვიკავშირდით ტელეფენის ნომერზე: 593207719